processos participatius per a la transformació dels espais i regeneració urbana.