Barana cortès

Autors: arqbag

Lloc: Barri de Les Planes, Barcelona

Data: 2016

Superfície: -