Organizació Cooperativa i Món Professional (Optativa GEArq i MArq ETSAV-UPC)

Autors: arqbag, Pol·len edicions, ETSAV
Col.laboradors: UPC, La Politja, Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental, Federació de Cooperatives de Catalunya, Sostres, Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Ministerio de Trabajo del Gobierno de España, Altres Economies.

Lloc: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
Data: 2022
 

Metodologies docents


El curs s'estructura en classes teòrico-pràctiques i visites a experiències cooperatives i iniciatives d'Economia Social i Solidària. Durant tot el curs es compta amb la participació de cooperatives vinculades al camp de l'arquitectura (com per exemple Arqbag, LaCol, Voltes, Cíclica, entre d'altres) i altres sectors (mobilitat, agroecologia, habitatge cooperatiu, editorial, entre d'altres).


Les activitats tindran els següents formats:


· XERRADA _ conferències a càrrec de convidades expertes d'alguna temàtica d'ESS
· ESPAI DE REFLEXIÓ COL·LECTIU _ espai de debat (estudiants i ponents)
· PÍNDOLA COOPERATIVA _ formació específica sobre organització cooperativa i món professional vinculat a l'arquitectura

· WORLD CAFÈ _taules temàtiques de conversació i reflexió
· EXCURSIÓ/VISITA _ visita a diferents llocs cooperatius
· DINAR COOPERATIU _ dinar a càrrec de l'organització en un espai cooperatiu
· PROJECTE COL·LECTIU _ treball de curs, per grups, organització publicació i redacció articles
· TALLER PROJECTE COL·LECTIU _treball per grups i tutories


Objectius d'aprenentatge de l'assignatura


• Promoure l'Economia Social i Solidària (ESS) en el sector de l'arquitectura des de l'àmbit universitari en els seus últims cursos per professionalitzar el sector cap a noves economies.
• Introduir l'Economia Social i Solidària a l'arquitectura des de la formació amb l'objectiu de transformar la societat (reconnectar l'arquitectura amb la societat).
• Crear aliances i xarxa en el marc de l'ESS entre els diferents professionals (presents i futurs) del sector de l'arquitectura en les seves diferents vessants (projecte arquitectònic, urbanisme, construcció, estructures, comunicació, etc.).
• Dotar a les participants dels coneixements teòrics i pràctics necessaris per impulsar, constituir i consolidar iniciatives de l'ESS que siguin viables econòmicament i temporalment, tot promovent la seva interconnexió.
• Facilitar l'impuls i la creació de noves cooperatives d'arquitectura.
• Afavorir noves formes de desenvolupament socioeconòmic a escala local.
 
Continguts

Economià Social i Solidària i Cooperativisme
Descripció:
El curs proporciona coneixements generals (conceptualització, història i evolució a Catalunya) sobre:

• Economia Social i Solidària
• Mercat Social
• Cooperativisme
• Economia feminista i transició ecosocial
Els continguts proposats se centren a treballar:
• la fórmula cooperativa com a sortida cap al món professional
- organització societària;
- marc jurídic;
- lideratge col·lectiu, entre d'altres;
• i la relació entre l'Economia Social i Solidària i l'arquitectura des dels diferents àmbits
- habitatge cooperatiu;
- planificació urbana i territorial vinculada a polítiques d'ESS (mobilitat, urbanisme, agroecologia, comuns, etc);

- construcció i materials, entre d'altres.

El sector de la construcció vinculat a l’Economia Social i Solidària encara és molt incipient en el nostre context territorial. Tot i això, cada vegada més, l’ESS significa una alternativa emergent per aquells professionals que creuen en la capacitat de transformació social de l’arquitectura i que volen revertir les dinàmiques d’un sector i d’una professió que, en les últimes dècades s’ha distanciat de la societat, sovint contribuint al desequilibri social i ambiental que patim en aquests moments. En aquest sentit, des d’aquesta proposta creiem interessant construir un marc per l’impuls i difusió de l’arquitectura social i solidària, proporcionant un espai de formació únic al nostre context català que fomenti els valors de l’ESS al sector de l’arquitectura i la construcció per tal de formar als futurs professionals i tècnics en un enfoc més sostenible de la professió, també des de la vessant social, econòmica i ambiental enfortint el rol de l’arquitectura amb la societat.