Oportunitat

Entenem l’arquitectura com un procés obert, en canvi constant. Per tal de proposar una resposta pertinent, útil, i viable, ens apropem a la realitat en funció dels paràmetres específics de cada cas.

No ens interessa l’arquitectura com a llenguatge estètic. Entenem el paper de l’arquitecte com a gestor de la realitat, no com a creador d’edificis producte.

Identifiquem una oportunitat de canvi al revaloritzar el “com” més enllà del “que”; el subjecte més enllà de l’objecte; i la metodologia més enllà del projecte, donant rellevància als processos com a tal.

 

 

Recorregut

 

El nostre camí professional com a arquitectes s’inicia durant la participació en dues de les últimes edicions del Solar Decatlhon Europe (2010 y 2012), que ens va permetre conèixer la gestió integral de projectes, treballant vinculats a la universitat.

El SDE és una competició on diferents universitats de tot el món han de dissenyar i construir un prototip d’habitatge autosuficient adaptada al clima de Madrid. Cal abordar aspectes com el disseny del prototip, la recerca de finançament, o la gestió de l’equip humà. Es tracta d’un procés d’optimització de recursos.

 

El col.lectiu d’arquitectes Arqbag sorgeix a partir d’aquesta experiència. Prenent com a punt de partida aquests valors i metodologia definim dues línies principals de treball:

  • Recerca-acció: desenvolupem projectes vinculats a la universitat, administració, i comunitat. 

  • Transferència de tecnologia: apliquem la recerca en projectes d’àmbit privat, mitjançant un servei experimental i innovador.

 

 

 

Metodologia

Considerem com a valor estratègic abordar els projectes de manera transversal, incorporant paràmetres econòmics, ambientals, o socials.

Ens interessa abordar els processos dels projectes des de la gestió fins a l’execució. Per tal de generar interaccions entre els diferents agents volem apropar el servei de l’arquitectura a les persones, promovent eines i canals que n'afavoreixin la comunicació i el diàleg.

Volem esdevenir una plataforma que promogui espais d’intercanvi permanents, des d’una perspectiva crítica i analítica de l’entorn i context social de treball, identificant i atenent les necessitats i demandes reals de la societat.

 

Equip 

Arqbag som; Bernat Colomé, Simona Cerri, Marc Díaz, Alfonso Godoy, Jordi Mitjans, i Adrià Vilajoana. També n'han format part Fran Pérez i Simone Lorenzon.