top of page

Re - creant. Imaginem l'escola que volem!

Autors: arqbag 

Col.laboradors: Esther Orus

Lloc: Centre educatiu de Mollet del Vallès, Barcelona

Data: 2017-2018

Superfície: 1369m²

Els edificis en els que vivim juguen un paper molt important en les nostres vides. En el context acadèmic, l’escola exerceix una funció molt important en el procés d’aprenentatge dels infants. Conèixer com funcionen els edificis pot ajudar a millorar-ne la seva gestió en termes d’energia, ús, i confort, promovent una sensibilització per la sostenibilitat i l’eficiència. En aquest sentit es considera l’edifici com un agent educatiu.

El repte del projecte de l’escola de Mollet del Vallès és transformar el seu centre d’estudis per tal d’adaptar-lo als nous models d’aprenentatge. Mitjançant la participació activa de tots els membres involucrats en la comunitat educativa: alumnes, professors, i pares, es planteja una diagnosi, reflexió, i transformació integral de tots els espais de l’escola.

 

 

Objectius

L’objectiu principal és incidir en l’aprenentatge dels alumnes del centre plantejant la possibilitat de modificar i adaptar els espais del seu edifici, i voltants, al nou model educatiu. Es proposa desenvolupar el projecte durant l’horari lectiu: “RE-CREANT: Imaginem l’escola que volem”, incorporant i distribuint les diferents tasques a realitzar per a cada classe i curs.

El projecte estableix tres línies de treball complementàries: energètica, espacial i pedagògica. El primer objectiu és l’anàlisi del funcionament energètic de l’edifici i l’apropament d’aquest coneixement al conjunt de la comunitat educativa.

En segon lloc, es busca una reflexió espacial en termes físics i d’ús, per respondre a les necessitats del centre, per identificar possibles transformacions i fomentar nous hàbits.

I en tercer lloc, el projecte respon a un objectiu pedagògic. És fonamental que tota la comunitat educativa sigui protagonista, responsable, i coautora del procés a partir de la seva pròpia experiència cooperativa i col·laborativa.

 

Metodologia

A. Diagnosis prèvia (juny 2017)

S’organitzen dos tallers amb la comunitat docent. Durant el primer s’enfoca l’anàlisi de l’espai i la detecció de necessitats. En relació a les necessitats plantejades s’identifiquen temes a investigar i treballar.

B. Eines de participació (juliol i setembre 2017)

A partir dels temes identificats en la sessió anterior s’identifiquen categories (“càpsules temàtiques”) i es dissenyen els exercicis pels alumnes. Es proposa una missió: “fer d’arquitectes” durant els mesos d’octubre a novembre 2017. Les càpsules temàtiques s’agrupen com:

 

-       Imatge de l’escola

-       Energia i estalvi

-       Espais i usos

-       Entorn i aliances

 

L’objectiu és analitzar la situació actual de l’edifici, per el.laborar a posteriori, i a través del consens col.lectiu, possibles accions de transformació i millora en cadascuna de les línies de treball, i així adaptar el centre a les noves metodologies d’ensenyament:

 

1) Monitorització, recollida de dades i diagnosi

2) Tallers de detecció de necessitats i jornades de treball

3) Tallers d’accions i elaboració d’un full de ruta

4) Divulgació dels continguts generats

 

C. Diagnosi col.lectiva (octubre i novembre 2017)

Des del principi es determina un procés integral per a tots els cicles (infantil-primària-secundària), els/les docents, les famílies i el barri de l’escola per a realitzar accions coherents. La missió arriba a tots els alumnes a través d’un vídeo, un encàrrec que els arquitectes envien als nens i uns carnets que identifiquen el seu rol de “petitectes i jovetectes”. Els temes de les diferents càpsules es reparteixen entre tots els cicles de l’escola:

 

Cicle infantil

Treballa el concepte del pati ideal construïnt “l’arbre dels desitjos” i representant les seves idees en una maqueta. Es desenvolupen també algunes dinàmiques amb colors i emocions: unes ulleres amb filtres de colors permeten testar i imaginar diferents opcions de color per les parets.

 

Primària

Les classes de 1er i 2on es concentren en repensar i representar una nova configuració  de l’aula i en redactar una pluja d’idees per a l’escola. L’alumnat de 3er i 4art analitzen l’ús dels espais de l’escola (aules i patis), realitzen un mapeig del barri on identifiquen “aliats” disposats a cedir puntualment espais a l’escola en horari lectiu.

 

Els grups de 5é i 6é preparen i distribueixen enquestes a totes les aules i famílies, i preparen les bases per al concurs del logotipus del projecte.

 

Tot l’alumnat de primària participa al concurs pel dibuix del logotipus.

 

Secundària

1°ESO treball el concepte de sostenibilitat a l’escola, monitoritza els espais (temperatura, lluminositat, i acústica), prepara una campanya de sensibilització i un manual d’ús per a aconseguir una gestió més eficient dels espais.

 

2°ESO s’ocupa del dissenys i distribució de les aules i dels espais comuns, mapejant espais potencials a la ciutat que puguin respondre a algunes de les necessitats de l’escola.

 

D. Processament de la informació i generació d’estratègies (desembre 2017 - febrer 2018)

 

L’equip d’arquitectes processa tot el material el.laborat pels alumnes dels diferents cursos, amb l’objectiu de generar una estratègia per a la transformació de l’escola i eines per a prendre decisions. Es preveu una assemblea amb els representants de cada classe per a la validació col.lectiva de les accions principals.

 

Una vegada consensuats els passos a seguir, es redacta un full de ruta per a programar les accions en el temps, en base dels recursos econòmics disponibles.

 

E. Avaluació del procés (febrer/març 2018)

Es proposen unes dinàmiques d’avaluació participativa i col.laborativa.

 

 

Resultats del procés

El projecte RECREANT “Imaginem l’escola que volem” valora el “COM” per sobre del “QUE”; el procés com a valor principal, més enllà del resultat. En aquest sentit la metodologia ha promogut la motivació i la confiança cap al projecte, ha transformat hàbits i dinàmiques particulars, i ha creat nous tipus de sinergies i mirades en el context.

La comunitat educativa ha apostat per un nou model “d’escola expandida”. Es descobreixen potencialitats i oportunitats al barri, teixint llaços de confiança a partir dels quals es genera un mapa d’escola expandida, que situa tots aquells espais infrautilitzats que queden a disposició de l’escola en moments puntuals: la Biblioteca, el Museu, o el Casal d’avis. Això no només permet disposar de més espais on dur a terme l’activitat acadèmica, sinó sobretot potenciar sinèrgies que desemboquin en nous projectes de col.laboració identitaris pel barri.

En definitiva, l’experència viscuda confirma el potencial i la motivació de l’escola respecte al desenvolupament de projectes col.lectius i participatius.

La proposta gira entorn dels estudiants, que esdevenen 

protagonistes del projecte. La metodologia aplicada requereix durant tot el procés d’una participació proactiva, exercitant diversos tipus de competències, organització, responsabilitat, i cooperació entre els diferents actors. Considerem fonamental aquesta manera de procedir, ja que promou dinàmiques d’un alt nivell pedagògic.  

bottom of page