top of page

Espai (e)co

Autors: arqbag

Promotor: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Entitats implicades: AAVV Les Planes, Racó de l’amistat, Comissió de Festes de Les Planes, Banda de Les Planes, Grup de dones de Les Planes, Espai Familiar de Les Planes. Casal de Les Planes

Lloc: Barri de Les Planes. Sant Cugat del Vallès

Data inici: 2016

Objectius del nostre acompanyament

 • Fomentar innovació social.

 • Estimular noves relacions entre la comunitat.

 • Promoure noves dinàmiques d’intercanvi de béns i serveis entre la ciutadania, les entitats, les universitats i les empreses.

 • Apropar la recerca i el mon acadèmic a les necessitats del barri.

 • Difondre un nou model de viure i programar els espais basat en l’autosuficiència energètica.

 • Moderar i impulsar la Comissió de Gestió i de treball.

 • Activar un procés de transformació d’un àmbit infrautilitzat però amb un potencial de sociabilitat molt gran al barri.

 

L’Espai eco es defineix com un espai d’intercanvi i de trobada pel barri de Les Planes i el seu funcionament es basa en la co-responsabilitat de tots els agents involucrats en el projecte. És un punt de participació on es promou l’activitat cultural, formativa, social i productiva. Es pretén generar un espai d’experimentació i aprenentatge compartit.

 

2016

A partir de setembre del 2016 s’inicia un període de dinamització a través d’una gestió compartida entre l’Ajuntament, les entitats implicades, els veïns i l’equip dinamitzador.

Aquesta gestió compartida s’organitza principalment a través els òrgans següents: la Comissió de Gestió, la Comissió Tècnica i les Comissions de Treball.

La Comissió de Gestió és el màxim òrgan gestor, es reuneix mensualment i té la funció de:

 • Gestionar l’equipament.

 • Definir la seva programació i calendari.

 • Definir el règim de funcionament.

 

Cada agent involucrat té dos o tres representants que formen part de la Comissió de gestió:

 • Veïnatge, entitats i institucions.

 • L’Ajuntament i el Casal de Les Planes.

 • L’equip dinamitzador.

 

Conjuntament a aquesta comissió es constitueix una Comissió de treball que es reuneix setmanalment i desenvolupa tasques relacionades amb:

 • Activitats.

 • Infraestructura.

 • Comunicació.

 

La Comissió Tècnica és l’òrgan transversal de l’Ajuntament que supervisa el desenvolupament del projecte. Està formada per membres de totes les àrees implicades i queda representada a la Comissió de Gestió per el/la Sots Director/a de Participació Ciutadana.

 

Durant aquest primer any pilot i de acompanyament de l’equip dinamitzador es treballarà per gestar les condicions i les bases d’una gestió i programació compartida entre administració i ciutadania.

http://espaiecosantcugat.cat/

Dinamització d’un nou equipament experimental al barri de Les Planes.

Acompanyament i mediació en el procés de gestió compartida entre l’administració i la comunitat.

bottom of page