top of page

Pol cooperatiu | La Nau Coopera

Autors: arqbag 

Promotor: Teler Cooperatiu, Sabadell

Entitats implicades: Teler Cooperatiu, TUS, cooperativa transports urbans Sabadell, l’Eixida coop, Chapter2, Súper Coopera, La productora sccl, La Kuadrilla sccl.

Lloc: Sabadell, Barcelona

Data: 2019 - 2020

Superfície: 948m² 

Els Pols  Cooperatius són espais de treball compartits que funcionen com a eines d’articulació geogràfica per a aquelles entitats del territori vinculades a l’Economia Social i Solidària (ESS). Al Vallès Occidental hi ha una important  presència de cooperatives i entitats, que necessiten però una infraestructura física capaç de generar presència al territori i espais de co-treball.

S’identifica l'oportunitat d'aprofitar els espais d'una nau buida de TUS, cooperativa de Transports Urbans de Sabadell, per  fomentar la creació d'un pol cooperatiu a la ciutat i reforçar la xarxa tan a nivell local com comarcal .­­­

 

Metodologia 

Es plantegen tres sessions amb els agents que ocuparan els nous espais de la NAU TUS. El procés s’articula amb un seguit de reflexions per cada taller: en el primer es treballa l’apropiació espacial del lloc  i la motivació passejant per l’espai i entenent la seva essència. Les dinàmiques utilitzades ens permeten entendre el grau de participació, la governança  i la xarxa d’intercooperació de les entitats.

Durant la segona sessió es  fa un exercici de detecció de necessitats i desitjos conjuntament a una definició d’espais i usos. Els paràmetres utilitzats per a la categorització dels espais es relacionen al confort, temporalitat, grau de privacitat i accessibilitat entre altres.

Durant el tercer taller amb el buidatge de les sessions anteriors, s'identifica la necessitat de reduir l'ocupació de la nau donat que les demandes plantejades excedeixen de la seva capacitat espacial. Amb una visió col·lectiva de totes les demandes cada entitat reformula la seva proposta agrupant espais i compartint-los.

 

Resultat­­

Les estratègies generals que es consensuen durant el procés són:

- Compartir i centrifugar zona d'oficina i de reunió entre entitats;

- Col·lectivitzar zones d' emmagatzematge i infraestructures;

- Concentrar espais diàfans i polivalents;

- Identificar aliances i considerar una "xarxa d'espais difusa" en l’entorn proper;

- Il·luminar i ventilar mitjançant les obertures en la coberta;

- Maximitzar la relació de l’espai amb l’exterior generant una transició de espai mes públic a més privat.

Incorporar un treball col·lectiu en la reflexió de la transformació dels espais, ens permet detectar quines són les necessitats més pertinents, detectar possibles accions i oportunitats.

Per altra banda empodera les usuàries i fomenta el sentit de pertinença.

bottom of page