Un projecte d’intercooperació d’Arqbag i Pol·len, que pretén crear una línea editorial, per donar cabuda a projectes que dónen resposta a l’arquitectura social i solidària. 

 

Els llibres, de producció pròpia, o col·laboracions, volen crear-se a partir d’experiències i debats, que s’enllacen entre ells agrupant-se en temàtiques de resposta al moment actual. Posen en valor el compromís amb la comunitat i el territori i que s’ocupen de les infraestructures per a la vida, fent aflorar allò que hi passa, allò que s’hi transforma, allò que s’hi viu.

 

La primera d’aquesta sèrie de publicacións, L’Escola Expandida, surt de la inquietud d’aprendre amb i per les habitants del futur. Donant èmfasi al concepte del comfort, i educant en l’ús i comprensió dels espais que ens envolten.⁣

01
L'escola expandida
Repensem els nous espais d'aprenentatge

Els espais d’aprenentatge van més enllà del continent o del recinte; i és des d’aquesta idea que sorgeix el concepte d’escola expandida, de l’oportunitat d’explorar-ne permanentment els límits, perquè l’important són els processos i interrelacions que s’hi generen.⁣

També apareixem en: