Teixidors

Autors: arqbag

Equip: Coque Claret + Dani Calatayud (assessors)

Col.laboradors: Mariona Alcarzaz, Andrei Mihalache 

Lloc: Condicionament Terrassenc. Terrassa

Data: 2015-2019

Superfície: 2530m²

Cooperativa Teixidors

Teixidors produeix teixits diversos a partir de telers manuals i feina feta mà. Es tracta d’un projecte que gira entorn de la laborteràpia com a element normalitzador i integrador per a persones amb discapacitats psíquiques i dificultats d’aprenentatge. Els productes estan el.laborats amb material de primera qualitat: llana, lli, cachemira, seda o cotó, que es tracten amb tints naturals.

Oportunitat

Es vol promoure un nou model de turisme industrial amb visites obertes a la fàbrica per escoles, grups d’interès, etc. sense que aquesta interacció afecti a la productivitat diària de la cooperativa.

Aquest nou programa s’insereix al Condicionament Terrassenc, amb la voluntat d’establir sinergies amb altres de les entitats presents en aquest complex patrimonial obert a la ciutat, generant un nou pol d’activitats en aquest barri post-industrial de la ciutat.

 

 

Preexistència

L’edifici modernista, projectat per l’arquitecte Lluís Muncunill al 1916, va ser concebut originàriament per a pesar i assecar la llana. Posteriorment la empresa LEITAT el va utilitzar com a laboratori de recerca en el món del tèxtil.

S’ha realitzat una operació prèvia de sanejat i enderroc interior per tal de recuperar l’estructura i volumetria original. S’han recuperat els elements constructius preexistents com ara el paviment, sòcol enrajolat, finestres, parets, o encavellades metàl.liques, de gran valor constructiu.

Aquesta acció prèvia de “revalorització patrimonial” allibera una sèrie d’espais diàfans, ordenant el programa del projecte en 4 naus principals: l’accés i oficines (I), repàs i acabats (II), sala telers (III), showroom i disseny (IV). El soterrani es utilitzat com espai d’emmagatzematge transversal, tant per la matèria primera com pel producte acabat.

 

 

Tancaments

L’estratègia de tancaments potencia la il.luminació i ventilació natural. Mitjançant un sistema automàtic de ventilació amb finestres motoritzades es regulen les condicions de salubritat interior, generant una ventilació natural que renova el volum d’aire de cada nau a través dels patis i òculs de la façana principal.

El programa de petit format s’insereix en els espais tancats ja construïts, mentre que els usos de gran format es plantegen a les naus obertes, compartimentant-les mitjançant entramats de fusta de gran format que s’adapten a diferents demandes.

S’han realitzat dos accessos a la façana principal per tal de garantir els recorreguts d’evacuació i accessibilitat; l’accés de servei, i l’accés de representativitat (visites, showroom, grups, etc).

 

Instal.lacions

El traçat de les instal.lacions es distribueix a través de la mitgera interior, redistribuint des d’aquest punt cap a cada espai.

El sistema de calefacció principal funciona mitjançant una sèrie de Fan-Coils fixats als murs, i connectats als tubs d’impulsió suspesos a la coberta.

Cada nau disposa d’un gran ventilador que pot funcionar en ambdós sentits, permetent una doble funció extracció/impulsió. Aquests ventiladors també poden treballar coordinadament amb les obertures de ventilació motoritzades.

A l’estiu el ventilador millora la sensació de confort durant el dia, i potencia el “nightcooling” a la nit. A l’hivern els ventiladors funcionen com a suport per estratificar l’aire impulsat pels conductes, evitant que aquest ascendeixi fins a la coberta i reduint les pèrdues tèrmiques.

La nova seu de Teixidors no només representa una oportunitat per a repensar i potenciar un procés productiu determinat, sinó també per reformular el concepte de turisme industrial. El projecte redefineix la cadena i els circuits de producció, optimitzant l’espai ocupat i potenciant els valors socials, pedagògics i culturals de la cooperativa que la pròpia intervenció ha de ser capaç de reflexar i comunicar.